C086-QUINQUIES – Progetto “Cinema a scuola” – “Piccola storia d’Italia e del suo cinema” – Quarto modulo – Classi V D/E, V G, V H, V I, V J, V L